NK Masters 2021

achter de schermen …. NK Masters 2021

Op dit moment is het nog onduidelijk of het toernooi doorgang vind.

Dit schrijft de AtletiekUnie: De NK Masters en de ONK Para atletiek zitten nog later in het openingsplan van het kabinet. Hierover wordt later een besluit genomen of we de NK’s en de competities in juni organiseren of dat het verstandig is om ook deze te verplaatsen naar een later moment in het jaar.

Maar achter de schermen zijn wij bij MPM Hengelo nog steeds bezig met de voorbereidingen. In het kader “wie doet wat” een klein interview met Niek Wiedemeijer.

Niek, jij bent binnen het Lokaal Organisatie Comité  van de NK Masters 2021  verantwoordelijk voor het onderdeel Logistiek. Zou je kunnen vertellen wat dit inhoud?

Binnen het logistieke deel vallen verschillende onderdelen. Hierin kun je denken aan het verzorgen en coördineren van de parkeervoorzieningen, communicatie voorzieningen, veiligheidszaken en alle neven voorzieningen welke benodigd zijn rondom het stadion.

En hoe ziet een wedstrijd weekend ervoor jou uit?

Eigenlijk zit het grootste deel van het werk voor de aanvang van de wedstrijd. Het verzorgen van de vergunningen en afspraken en inrichting dient ver van te voren afgestemd te worden. Tijdens de wedstrijd dagen is het vooral het controleren op een goed verloop van de verschillende onderdelen en bijspringen waar nodig is. Het mooiste zou zijn dat ik eigenlijk beperkt bezig ben. Dit houdt in dat alles soepel en veilig verloopt en iedereen zich kan focussen op het behalen van zijn/haar NK prestatie. Na afloop zullen wij met de vrijwilligers weer zorgen dat alles in en rondom het stadion weer terug gebracht wordt  in de oude staat en netjes is opgeruimd.

Wat heeft jou bewogen dit te gaan doen?

Het organiseren van een NK bij MPM is een mooie opstart voor meerdere sport evenementen binnen het FBK stadion. Graag draag ik mijn steentje hierin bij.

Niek in actie !
achter de schermen …. NK Masters 2021
Schuiven naar boven