NK Masters 2020

Welkom op de website van de NK masters 2021

In 2020 heeft een enthousiast organisatiecomité tot 2 maal toe met veel enthousiasme de voorbereiding van een NK Masters in het Fanny Blankers Koen stadion te Hengelo ter hand genomen. Door de algehele pandemie en de daaruit voortvloeiende covid maatregelen konden beiden niet doorgaan en met name het afgelasten van de NK in oktober in de week voor het NK-weekend was bijzonder sneu. Ondanks dit alles is het organisatiecomité eind 2020 enthousiast gestart met de voorbereiding voor een NK Masters 2021 van 18 tot en met 20 juni 2021. Dit ondanks het feit dat we nu nog niet weten of het uiteindelijk door kan gaan en in welke vorm. We zullen hier te zijner tijd, als er meer bekend is, nader over berichten. We hopen, dat we, in welke vorm dan ook en met veel Nederlandse Masters, in juni kunnen genieten van een enthousiast georganiseerd NK.

Rest mij nog om eenieder veel succes te wensen met de voorbereidingen, maar bovenal veel plezier bij de NK Masters 2021 in Hengelo.

Schuiven naar boven